Тема: Втручання інтересу

Маркіян ВИСОЦЬКИЙ,
адвокат ЮФ «Амбер»

Ефективного механізму захисту адвоката від незаконного втручання в його діяльність та незаконного кримінального переслідування під час надання правової допомоги клієнтам на практиці не існує

У сучасних умовах питання щодо кримінально-правових ризиків для адвокатів у процесі здійснення інституційних функцій адвокатури та виконання професійних обов’язків є на часі, оскільки за останні роки швидкими темпами зростає тенденція щодо систематичного порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності в Україні. Відтак, збільшується кількість випадків щодо незаконного втручання в адвокатську діяльність, зокрема, шляхом кримінального переслідування, а отже, питання кримінально-правових ризиків для адвокатів та юридичних компаній дотепер є актуальним і такими, що потребує пошуку шляхів його вирішення та вжиття дієвих заходів реагування на такі явища.

 

Порушити з місця

 

Так, вчинення правоохоронними органами стосовно адвокатів та юридичних компаній тиску шляхом проведення обшуків у адвокатів за місцем їх проживання, в транспортних засобах, в офісах та приміщеннях юридичних компаній з подальшим вилученням адвокатських досьє, документів адвокатів, техніки, матеріалів з інформацією, що становить адвокатську таємницю, проведення стосовно адвокатів, які здійснюють надання правової допомоги клієнтам у справах, до яких прикута особлива увага суспільства, негласних слідчих (розшукових) дій, здійснення психологічного тиску або втручання у правову позицію адвоката, а також наявні ризики, пов’язані з ототожненням, прирівнюванням адвоката з клієнтами, як правило, відбувається під час надання правової допомоги клієнтам у резонансних кримінальних провадженнях або розгляду справ у суді.

Водночас найбільш поширеними на сьогодні є ризики, пов’язані з ідентифікацією адвоката з клієнтом, незалежно від правового статусу останнього — підозрюваного, обвинуваченого, свідка, зокрема, у справах, що набули значного резонансу в суспільстві, наприклад, у кримінальних провадженнях, що розслідуються або вже перебувають у суді на розгляді у злочинах проти життя і здоров’я, проти статевої свободи та статевої недоторканності, проти власності, проти громадської безпеки, проти безпеки руху та експлуатації транспорту, проти громадського порядку та моральності, у сфері службової діяльності.

Так, відповідно до Конституції України кожному громадянину гарантоване право на правову допомогу. Також згідно з Основними положеннями про роль адвокатів (прий­няті VIII Конгресом ООН із запобігання злочинам у серпні 1990 року) уряд держави повинен забезпечити адвокату виключення можливості піддавати покаранню або погрожувати його застосуванням та можливості обвинувачення, адміністративних, економічних та інших санкцій за дії, здійснювані відповідно до визнаних професійних обов’язків, стандартів та етичних норм.

Адвокати не повинні ідентифікуватися з клієнтами та їхніми справами у зв’язку з виконанням професійних обов’язків.

Крім того, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» також передбачено, що професійні права, честь та гідність адвоката гарантуються і охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зок­рема, забороняється ототожнення адвоката з клієнтом.

Разом із цим ситуація щодо належного виконання вказаних вище вимог законодавства з боку окремих громадян, суспільства в цілому та з боку правоохоронних органів залишається стабільно негативною. У цьому випадку кримінально-правові ризики для адвокатів та юридичних компаній, умови їх виникнення та заходи щодо нейтралізації цих ризиків необхідно розглядати насамперед через призму порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, оскільки зазначене питання є наріжним каменем сучасної адвокатури.

Найбільш поширеними є такі порушення прав адвокатів: вбивства та посягання на життя адвокатів, їх кримінальне переслідування, фізична розправа з адвокатами, погрози, знищення майна адвокатів, обшуки у приміщеннях адвокатів, проведення правоохоронними органами негласних слідчих дій, допит адвокатів як свідків у справах, де адвокати є захисниками, втручання в правову позицію адвокатів.

Одним із основних факторів, що призводить до вказаних вище кримінально-правових ризиків та порушення гарантій адвокатської діяльності, є уподібнювання адвоката з клієнтом.

Серед основних умов і причин існування ризиків можна виділити насамперед низький рівень правосвідомості громадян у суспільстві, позаяк нерідко при здійсненні адвокатом захисту у кримінальному провадженні клієнта, якому інкримінується вчинення злочину або злочинів, що викликали бурхливу негативну реакцію в суспільстві, це стає предметом громадського осуду, зокрема «завдяки» ЗМІ та публікаціям блогерів у соціальних мережах щодо характеристики сторін у справі, наприклад, про дорожньо-транспортні пригоди, що спричинили смерть потерпілим, у справах про державну зраду, тероризм, національну безпеку, умисні вбивства, жорстоке поводження з тваринами, проти статевої свободи тощо.

 

Спотворене сприйняття

 

Водночас окремі громадяни, різні організації або публічні особи намагаються коментувати та надавати свої суб’єктивні оцінки діям як підзахисного, так і його адвоката в будь-якій резонансній справі, не будучи при цьому експертом або спеціалістом у відповідній галузі права, а разом із тим ще й свідомо своїми хибними коментарями або недостовірною інформацією у різних публікаціях надають політичного забарвлення справі та негативну оцінку діям як клієнта, так і адвоката, який надає правову допомогу клієнту із дотриманням принципів законності та верховенства права. Як наслідок, у суспільства ­формується спотворене сприйняття діяльності адвоката, який незаконно, на їхню думку, нібито допомагає клієнту уникнути відповідальності, ставлячи адвоката на один щабель з підзахисним, не усвідомлюючи при цьому, що реалізація прав адвоката є необхідною для всього суспільства задля забезпечення законності, всебічності та об’єктивності здійснення правосуддя та досягнення мети з охорони прав і свобод людини.

Крім того, при наданні адвокатом правової допомоги клієнту у справі, який має заплямовану репутацію в суспільстві або негативно характеризується в ЗМІ, часто відбувається ототожнення адвоката з клієнтом, а відтак, настають різні ризики в діяльності адвоката, правоохоронні органи розпочинають розслідування щодо останнього, при цьому неодмінно з порушенням гарантованих прав адвоката шляхом проведення обшуків у приміщеннях, автомобілях адвоката, проведення різних видів негласних слідчих дій з метою отримання інформації та документів, що можуть бути використані проти адвоката та його клієнта з метою здійснення психологічного тиску на адвоката з клієнтом або для використання у подальшому розслідуванні та притягнення адвоката до кримінальної відповідальності, а також з метою втручання у правову позицію адвоката для того, щоб адвокат не мав можливості у подальшому ефективно протистояти стороні обвинувачення.

 

Механізм реагування

 

Кримінальні ризики наявні «зав­дяки» відсутності дієвого механізму захисту державою адвоката від незаконного втручання в його діяльність та незаконного кримінального переслідування під час надання правової допомоги клієнтам, хоча чинні норми закону і визначають, що державою гарантується безпека адвокату та забороняється будь-яке порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Насправді ефективного механізму щодо реального застосування цих норм на практиці, здійснення належного захисту адвоката від неправомірного кримінального переслідування у зв’язку з реаліза­цією своїх професійних прав, притягнення винних осіб до відповідальності за порушення вимог закону немає. Необхідно зазначити, що окреслена вище тенденція на реагування щодо порушень прав адвоката є трендом сучасної політики.

Враховуючи викладене, з метою максимального нівелювання або зниження впливу кримінально-правових ризиків на адвокатів та юридичні компанії необхідно здійснювати адвокатську діяльність завжди в межах закону, бути принциповим та безкомпромісним у своїй професійній діяльності навіть за наявності ризиків, прозоро і публічно відстоювати свою точку зору, побудовану на принципі верховенства права та інтересів клієнта, вживати заздалегідь усіх необхідних заходів безпеки.