Тема: Стійкі сполучення

Анастасія ГЛУЩЕНКО,
директор з маркетингу ADER HABER

Стратегія компанії визначає не лише її місію, а й дає змогу зберігати стійкість на ринку та впливати на процеси, що відбуваються

На юридичному ринку, який сьогодні динамічно розвивається і на якому повсякчас впроваджуються нові продукти та інноваційні рішення, стратегічне планування — це хороший спосіб забезпечити собі почуття стійкості та можливість впливати на процеси розвитку. Кожній юридичній компанії або адвокатському об’єднанню, які хочуть конкурувати у швидко змінюваному середовищі, необхідно замислитися над тим, як і яким способом вони збираються утримувати своїх клієнтів та співробітників сьогодні і в наступні роки. Однак такий підхід до стратегії не є цілісним, адже він включає тільки роботу над ризиками. Стратегічний менеджмент у своїй суті — зовсім інша історія.

Якщо ми говоримо про створення стратегії бізнесу, то важливо розуміти, що йдеться про процес управління, спрямований на визначення цінностей і ДНК бізнесу як організму. Адже в досягненні цілей немає жодного сенсу, якщо у кожного учасника процесу немає розуміння, навіщо йому це потрібно. Так формується емоційне вигорання й незадоволеність власників, що з часом впливає на всю компанію і кожного окремого співробітника.

Стратегічний менеджмент як функція є системою управлінських рішень, спрямованих на реалізацію місії та цілі компанії, і орієнтованих на створення середовища для ефективного використання усього потенціалу бізнесу. Основою для розробки та прий­няття таких рішень є стратегія.

 

Стратегічні переваги

 

Стратегія — хоч і не універсальна пігулка, проте вона точно сприятиме у розв’язанні базових проблем кожного бізнесу:

— стратегія формує сито, яке дозволяє позбутися зайвих невигідних бізнесу інвестиції. Сформувавши стратегічний план, ви чітко розумієте, куди спрямувати свою увагу та сили, тобто куди інвестувати час та в розвиток яких сфер вкладати гроші;

— стратегія декларує бажані конкурентні переваги бізнесу, що дає змогу компанії впроваджувати нові підходи та розвивати свої пропозиції. Динамічний розвиток дозволяє уникнути старіння продукту та втрати цінності послуг компанії;

— стратегія формує правила гри, визначає спільні цінності та цілі колективу. Таким чином, вона формує певний корпоративний договір між партнерами та/або загалом усіма співробітниками, а в майбутньому дозволяє правильно відбирати працівників та налаштувати персонал на роботу. Це надає можливість позбутися зайвих внутрішніх конфліктів та створює позитивну атмосферу для роботи кожного;

— стратегія встановлює довгострокові цілі бізнесу, що надає можливість поставити чіткі завдання та досягти ефективності кожної структури: фінанси, маркетинг, продажі тощо. Розуміючи, що в результаті хоче отримати власник, кваліфікований менеджер завжди підбере правильні інструменти досягнення цілі.

І ключове: стратегія визначає місію компанії — її основоположну цінність. Розділяючи місію свого бізнесу, кожен партнер отримує ­задоволення від своєї роботи та розуміє значення своїх дій у загальній картині існування компанії. При виборі правильної місії з’являється синергія дій та бажань, що обов’язково впливає на результативність.

 

Основні типи планування

 

У стратегічному менеджменті виділяють три основних типи планування: довгострокове, середньострокове та короткострокове. Ідеально, якщо стратегія компанії включає всі типи планування, які логічно пов’язані один з одним.

Довгострокове планування — це визначення «надцілі» існування бізнесу, що обов’язково відображає місію компанії та відповідає її основоположним цінностям.

Багато хто встановлює ідеальну недосяжну вершину, яка мотивує та спонукає рухатися. Але якщо говорити про досяжні цілі, то довгострокова ціль — це такий стан, коли бізнес приносить найкращі бажані результати при оптимальному функціонуванні всіх структур.

Як правило, така ціль визначає, що бізнес хоче робити по своїй суті. Для когось це лідерство, для когось — стабільність. Хтось визначає фінансові результати як ключові, а хтось — фокусується на продукті як основній цінності. Певний бізнес прагне локального розвитку, а інший — масштабування та розширення сфер впливу. У будь-якому випадку ключове у визначенні довгострокової цілі — це встановлення основного пріоритету розвитку бізнесу.

Спільно з такою ціллю в стратегії прописуються цінності, що напов­нюють ДНК компанії. Такі цінності в подальшому мають пронизувати всі цілі компанії та будувати її екосистему.

При визначенні цінностей компанія має враховувати свої основні активи — співробітників, клієнтів, репутацію тощо — та декларувати підходи до роботи з кожним із визначених активів. Сьогодні цінності визначають конкурентні переваги компанії як роботодавця на юридичному ринку й розвивають рівень сприйняття бренда компанії в системі Н2Н (human to human).

У сучасному середовищі більшість компаній встановлюють цінності, спрямовані на співтворчість, саморозвиток та вдосконалення ­своєї спільноти. Такі цінності обумовлюють високу соціальну значущість компанії та орієнтовані на людину як основу бізнес-взаємодій.

Середньострокове планування — це здатність бачити необхідні перспективні результати, ті показники, які допоможуть компанії досягти її ключової мети.

Такі стратегічні цілі визначають основні пріоритети розвитку на три-п’ять років та є основою для створення локальних стратегій, орієнтованих на досягнення окремих показників: бренд-стратегію компанії, стратегію розвитку персоналу, конкурентну стратегію тощо.

При формуванні таких цілей треба пам’ятати про принципи системи SMART, які дозволяють правильно сформулювати свої бажання.

Важливим елементом постановки середньострокових цілей є вивчення основних внутрішніх та зовнішніх викликів. Правильне й об’єктивне розуміння всіх сильних та слабких сторін своєї компанії та ринку, на якому ви розвиваєтесь, дасть змогу знайти точки росту для бізнесу.

Формування короткострокових цілей компанії на рік-два відбувається на основі стратегічних цілей та базових цінностей. Такі цілі — проміжні кроки в досягненні основних стратегічних цілей, які дозволять бізнесу перейти від точки «А» до точки «В».

Короткострокові цілі є ключовими показниками для підготовки річних action plans розвитку, що включає: маркетинговий план та бюджет, план продажів та розвитку продуктів, план роботи з персоналом, операційний план тощо.

Локальні стратегії та річні action plans формують систему стратегічного менеджменту компанії. Така функція, як правило, є основною для керуючих чи старших партнерів юридичних компаній, проте поширеною практикою на юридичному ринку є розподіл сфер відповідальності між усіма партнерами компанії. А при розгалуженій операційній системі відповідальність за реалізацію кожної короткострокової цілі має бути покладена на окрему структуру.

Важливим елементом сучасних стратегій є гнучкість. Сьогодні підприємства повсякчас стикаються з непостійністю середовища їх існування, а розвиток передової юридичної компанії нерозривно пов’язаний з розвитком бізнесу, технологій та правового поля України й усього світу. Саме тому здатність проявляти відкритість до змін зовнішнього світу є однією з основ успіху стратегій сучасних юридичних компаній.

Таким чином, стратегія — це прерогатива осмисленого лідерства, спрямованого на визначення основ­ної цінності компанії, постановку її стратегічних цілей та розробку основ стратегічного менеджменту. Компанії, що інвестують свій час у розробку стратегії, орієнтовані на управління стабільним процесом стійкого розвитку.