Преамбула: Корисне посилення

Олена ЛИННИК,
Керуючий партнер GRYPHON GROUP

Запровадження нових та посилення діючих комплаєнс-процедур в Україні є одним із ключових етапів імплементації європейського законодавства та актів міжурядових організацій.

За результатами співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським Союзом, Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок в Україні розпочато реалізацію міжнародних принципів та підходів щодо контролю державного та приватного сектора економіки, в тому числі з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Основними тенденціями національного законодавства, які були відображені в законах та підзаконних актах, стали:

запровадження вимог щодо прозорості структури власності компаній. Зобов’язання всіх юридичних осіб здійснити повне розкриття своєї структури власності та відобразити ключових учасників, контролерів, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників;

— деофшоризація. Встановлення заборони для компаній, що становлять суспільний інтерес (фінансові установи, банки, акціонерні товариства, учасники фондового ринку), використання трастових конструкцій та компаній офшорних юрисдикцій з номінальними утримувачами корпоративних прав;

— посилення вимог до розкриття інформації щодо джерел походження коштів. Впровадження процедур щодо підтвердження наявності власних коштів учасників, що входять до структури власності юридичних осіб та джерел їх походження, у тому числі, з розкриттям контрагентів, від яких раніше надійшли такі кошти;

— посилення ролі фінансового моніторингу. Запровадження реальних механізмів щодо моніторингу фінансовими установами, нотаріусами, адвокатами та аудиторами своїх контрагентів і клієнтів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

— перевірка ділової репутації на предмет її бездоганності. Встановлення для компаній та їх посадових осіб чітких критеріїв визначення бездоганної ділової репутації. Крім того, вперше національним законодавством визначено підстави втрати бездоганної ділової репутації та порядку її відновлення.

Отже, посилення комплаєнс-процедур та запровадження єдиних міжнародних підходів щодо прозорості фінансових трансакцій, запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму є важливим елементом міжнародної співпраці та розвитку світової економіки. У свою чергу, Україна розпочала реалізацію важливих кроків щодо використання найкращих світових комплаєнс-процедур та практик, що може знач­но поліпшити економічний розвиток країни, її інтеграцію у світову спільноту та вихід на міжнародний ринок.